Ściąga na egzamin ósmoklasisty – gramatyka

Gosia

Potrzebujesz szybkiej powtórki lub chcesz usystematyzować swoją wiedzę?Poniżej znajdziesz ściągę z zagadnień obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty! PRONONUNS – ZAIMKI Niektóre czasowniki w języku polskim potrzebują dopełnienia. Na przykład: give, love, hate, like itp.I love my mother.I am giving a book to my brother.Słowa: „bratu”, „książkę”, „moją mamę”

Read More

Tłumaczenie fragmentów zdań – egzamin ósmoklasisty, TEST 5

Gosia

Tłumaczenie fragmentów zdań jest to jedno z zadań na egzaminie ósmoklasisty polegające na tłumaczeniu fraz z języka polskiego na angielski. W celu poprawnego wykonania tego zadania koniecznie jest zapoznanie się z zasadami gramatyki angielskiej. Wszystkie konstrukcje niezbędne do zaliczenia tej części egzaminu znajdziesz w specjalnie przygotowanej przeze

Read More

STEP 5 Utrwalanie – czasy bez perfect

Gosia

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany. Dla przypomnienia przedstawiam poprzednie STEPS: STEP 2 Future Simple

Read More

I’m loving it! – to w końcu z „ing” czy bez?

Gosia

Na początku mojej nauki angielskiego nie mogłam pojąć czemu pomimo konieczności zastosowania czasu continuous nie mogę użyć czasownika z końcówką „ing”. Oczywiście są czasowniki, w przypadku których nie mamy wątpliwości jaka forma jest właściwa. Są to głównie te najbardziej popularne jak np. want, like, hate. W tym

Read More

STEP 2 Future Simple i Future Continuous – Take it Easy!

Gosia

Jak pisałam tutaj czasy simple są czasami dokonanymi. CZAS FUTURE SIMPLE = CZAS DOKONANY/INFORMUJEMY O EFEKCIE Dlatego czas Future Simple będzie określał czynności dokonane w przyszłości. Czasu tego używamy za każdym razem kiedy chcemy przedstawić efekt naszych działań. A zatem za każdym razem kiedy mówimy, że na

Read More

STEP 3 Past Simple i Past Continuous – Take it easy!

Gosia

Wracając do tego co pisałam w STEP 1 czasy simple są czasami dokonanymi. PAST SIMPLE = CZYNNOŚĆ DOKONANA/ EFEKT Dlatego czas Past Simple będzie określał czynności dokonane w przeszłości. Czasu tego używamy za każdym razem kiedy chcemy przedstawić efekt naszych działań. A zatem kiedy mówimy, że na

Read More