Tłumaczenie fragmentów zdań – egzamin ósmoklasisty, TEST 5

Gosia

Tłumaczenie fragmentów zdań jest to jedno z zadań na egzaminie ósmoklasisty polegające na tłumaczeniu fraz z języka polskiego na angielski. W celu poprawnego wykonania tego zadania koniecznie jest zapoznanie się z zasadami gramatyki angielskiej.

Wszystkie konstrukcje niezbędne do zaliczenia tej części egzaminu znajdziesz w specjalnie przygotowanej przeze mnie ściądze!

Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!

TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ – TEST 5

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

1. Loot at him! (On pali) cigarettes.

2. I(zamierzam upiec) a cake this weekend.

3. Tom and Jane don’t like (siebie nawzajem)

4. While my parents (oglądali) a film I was playing a game.

5. This game isn’t (wystarczająco dobra) . I won’t buy it.

6. Are (jakieś miasta) that you would like to visit?

7. Let’s meet (za pół) an hour, and then we go to the cinema.

8. The book won’t (zostanie dostarczona) by Friday.

9. The teacher said we (pojedziemy) on a school trip next week.

10. The performance was great. (Wszyscy) enjoyed it.

11. Were you watching a film (kiedy zadzwoniłam) you last night?

12. Have (kiedykolwiek grałeś) golf?

13. This restaurant (jest znana z) the best Indian food in the town.

14. I will inform you when (ona mi powie)  what has happened.

15. My brother loves running. He (biega trzy razy )   a week.

16. He (nie przegrał) any race this year yet.

17. This book is great. You (musisz ją przeczytać) !

18. (Gdybym był)   rich, I would buy this beautiful apartment.

19. I know! I (kupię) her cosmetics for her birthday.

20. The chicken wasn’t (dość świeży) so I didn’t buy it.

Share this Post