STEP 2 Future Simple i Future Continuous – Take it Easy!

Gosia

Jak pisałam tutaj czasy simple są czasami dokonanymi.

CZAS FUTURE SIMPLE = CZAS DOKONANY/INFORMUJEMY O EFEKCIE

Dlatego czas Future Simple będzie określał czynności dokonane w przyszłości. Czasu tego używamy za każdym razem kiedy chcemy przedstawić efekt naszych działań.

A zatem za każdym razem kiedy mówimy, że na przykład coś
– zjem,
– przeczytam,
– nauczę się,
określamy że czynność ta zostanie dokonana, a efektem będzie: zjedzony obiad, przeczytana książka, lub nauczona partia słówek z angielskiego. Wtedy do gry wchodzi właśnie czas Future Simple 🙂

 

A zatem:

Zrobię pracę domową – I will do homework.
Ona zje obiad – She will eat dinner.
Oni przeczytają książkę – They will read a book.

Pytania tworzymy przez inwersję, to znaczy „will” przenosimy na początek przed podmiot.

Czy zrobisz pracę domową? – Will you do homework?
Czy ona zje obiad? – Will she eat dinner? 
Czy oni przeczytają książkę? – Will they read a book?

Przeczenia tworzymy przed dodanie „not” do will (skrót won’t):

Ty nie zrobisz pracy domowej. – You will not/won’t do homework.
Ona nie zje obiadu. – She will not/won’t eat dinner.
Oni nie przeczytają książki. – They will not/won’t read a book.

Ok, to teraz zajmijmy się czasem Future Continuous

Future Continuous to czas niedokonany.

FUTURE CONTINUOUS = CZAS NIEDOKONANY

Dlatego czas Future Continuous będzie określał czynności niedokonane w przyszłości. Czasu tego używamy za każdym razem kiedy chcemy przedstawić czas wykonywania naszych działań.

A zatem za każdym razem kiedy mówimy, że na przykład coś
– będę jeść,
– będę czytać,
– będę się uczyć,
nie wskazujemy na efekt lecz na to czym będziemy się zajmować. Wtedy do gry wchodzi Future Continuous 😉

Budowa:

*przejdź do STEP 1 Czasy Continuous – ściąga.

A zatem:

Będę robić pracę domową – I will be doing homework.
Ona będzie jeść obiad – She will be eating dinner.
Oni będą czytać książkę – They will be reading a book.

Pytania tworzymy przez inwersję, to znaczy „will” przenosimy na początek przed podmiot.

Czy będziesz robić pracę domową? – Will you be doing homework?
Czy ona będzie jeść obiad? – Will she be eating dinner? 
Czy oni będą czytać książkę? – Will they be reading a book?

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie not do will (skrót won’t):
Ty nie będziesz robić pracy domowej. – You will not/won’t be doing homework. 
 Ona nie będzie jeść obiadu. – She will not/won’t be eating dinner. 
Oni nie będą czytać książki.- They will not/won’t be reading a book.

PODSUMOWANIE

Więcej o czasie Future Simple i Future Continuous znajdziesz tutaj:

Ok, teoria, teorią, ale przejdźmy do praktyki:

FUTURE SIMPLE OR FUTURE CONTINUOUS TEST 1

FUTURE SIMPLE OR FUTURE CONTINUOUS TEST 2

Share this Post