STEP 3 Past Simple i Past Continuous – Take it easy!

Gosia

Wracając do tego co pisałam w STEP 1 czasy simple są czasami dokonanymi.

PAST SIMPLE = CZYNNOŚĆ DOKONANA/ EFEKT

Dlatego czas Past Simple będzie określał czynności dokonane w przeszłości. Czasu tego używamy za każdym razem kiedy chcemy przedstawić efekt naszych działań.

A zatem kiedy mówimy, że na przykład coś:
– zjedliśmy,
– przeczytaliśmy,
– nauczyliśmy się,
określamy, że czynność ta została dokonana, a efektem był: zjedzony obiad, przeczytana książka, lub nauczona partia słówek z angielskiego. Wtedy do gry wchodzi właśnie  czas Past Simple 🙂

BUDOWA

Past Simple

*Sprawdź post o czasownikach nieregularnych KLIK

A zatem:
Zrobiłam pracę domową – I did homework.
Ona zjadła obiad – She ate dinner.
Oni obejrzeli film – They watched a film.

Pytania tworzymy przez operator „did”
Czy zrobiłeś pracę domową? – Did you do homework? 
Czy ona zjadła obiad? – Did she eat dinner?
Czy oni obejrzeli film? – Did they watch a film?

Przeczenia tworzymy przez dodanie do did „not” (skrót didn’t):
Ty zrobiłeś pracy domowej – You did not do homework.
Ona nie zjadła obiadu – She didn’t eat dinner.
Oni nie obejrzeli filmu. – They didn’t watch a film.

 

WAŻNE!
Zwróciliście uwagę, że kiedy używamy operatora „did” czasownik występuje w podstawowej formie? Dlaczego tak się dzieje?

Forma czasownika w zdaniu informuje nas o zastosowanym czasie, stąd w czasie przeszłym stosujemy końcówkę „ed” lub formę z II kolumny czasowników nieregularnych.
Natomiast w pytaniach i przeczeniach funkcję informującą o zastosowanym czasie przejmuje właśnie operator „did”. Dlatego nie używa się wówczas przeszłej formy czasownika bo nie jest ona potrzebna, aby nasz obiorca wiedział w jakim czasie mówimy lub piszemy.

Ok, to teraz zajmijmy się czasem Past Continuous:

21

Past Continuous to czas niedokonany.

PAST CONTINUOUS = CZAS NIEDOKONANY

Dlatego czas Past Continuous będzie określał czynności niedokonane w przeszłości. Czasu tego używamy za każdym razem kiedy chcemy przedstawić czas wykonywania naszych działań.

A zatem za każdym razem kiedy mówimy, że na przykład coś:
– jedliśmy,
– czytaliśmy,
– uczyliśmy,
nie wskazujemy na efekt lecz na to czym się zajmowaliśmy. Wtedy do gry wchodzi Past Continuous 🙂

BUDOWA*

*przejdź do lekcji czasy continuous – tworzenie.

Past Continuous

Należy pamiętać o odmiennej odmianie was/were przez osoby:

to be

A zatem zdania w czasie Past Continuous będą wyglądać następująco:
Robiłam pracę domową – I was doing homework.
Ona jadła obiad – She was eating dinner.
Oni czytali książkę – They were reading a book.

Pytania tworzymy przez inwersję, to znaczy „was/were” przenosimy na początek przed podmiot.
Czy robiłeś robić pracę domową? – Were you doing homework? 
Czy ona jadła obiad? – Was she eating dinner?
Czy oni czytali książkę? – Were they reading a book? 

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie „not” do was/were (skrót: wasn’t/weren’t):

Ty nie robiłeś pracy domowej. – You weren’t doing homework.
Ona nie jadła obiadu. – She wasn’t eating dinner. 
Oni nie czytali książki. – They weren’t reading a book.

 

ZAPAMIĘTAJ!
PODSUMOWANIE

 

Past Simple i Past Continuous

Czasy Pas Simple i Past Continuous możemy w zdaniach rozpoznać po m.in. następujących wyrażeniach: yesterday, last week/month, two years ago, when I was at school.

Zanim zaczniecie rozwiązywać testy spójrzcie na możliwe konfiguracje zdań w czasach: Past Simple i Past Continuous:

1. Czynność dokonana + czynność niedokonana
Ania zadzwoniła + kiedy gotowałam obiad
Ann called + when I was  cooking dinner.

2. Czynność niedokonana + czynność niedokonana
Kiedy gotowałam obiad + słuchałam radia.
When I was cooking dinner + I was listening to the radio.

3.Czynność dokonana + czynność dokonana
Kiedy  ugotowałam obiad + Ania odrobiła pracę domową.
When I cooked dinner + Ann did her homework.

Ok, teoria, teorią, ale przejdźmy do praktyki:

PAST SIMPLE OR PAST CONTINUOUS TEST 1

Share this Post