STEP 1 – Czasy Continuous – ściąga – Take it Easy!

Gosia

Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich uczących się angielskiego. Jest to język oparty na schematach co znacznie przyśpiesza i ułatwia proces uczenia się.

Spójrzmy na czasy contiunous:

REGUŁA

REGUŁA I
W lekcji „Podział czasów” pisałam, że wszystkie czasy continuous to czasy niedokonane.
REGUŁA II
Wszystkie czasy continuous mają taki schemat budowy zdań.

SCHEMAT BUDOWY

czasy continuous - diagram

Ok w takim razie gdzie tkwi różnica, przecież mamy łącznie aż 6 czasów continuous: Past Perfect Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Present Continuous, Future Continuous, Future Perfect Continuous?

Różnica tkwi w czasowniku „to be”. Wystarczy nauczyć się jego odmiany przez te czasy i budowę wszystkich czasów continuous mamy w jednym paluszku.

TO BE diagram

W takim razie, jak to wygląda w praktyce?

Zdania twierdzące dla powyższych czasów będą następujące:

 1. Past Perfect Contiunous – I had been doing exercises
 2. Past Continuous – I was doing exercises. (w 1 i 3 osobie liczby pojedyńczej używamy was, natomiast w pozostałych were)
 3. Present Perfect Continuous – I have been doing exercises (w 3 osobie liczby pojedyńczej używamy has)
 4. Present Continuous – I am doing exercises.
 5. Future Perfect Contiunous – I will have been doing exercises
 6. Future Contiunous – I will be doing exercises.

A pytania i przeczenia?

Pytania tworzymy przez tzw. inwersję czyli zmianę układu zdania:

 1. Past Perfect ContiunousHad I been doing exercises?
 2. Past ContinuousWas I doing exercises? (w 1 i 3 osobie liczby pojedyńczej używamy was, natomiast w pozostałych were)
 3. Present Perfect ContinuousHave I been doing exercises? (w 3 osobie liczby pojedyńczej używamy has)
 4. Present ContinuousAm I doing exercises?
 5. Future Perfect ContinuousWill I have been doing exercises?
 6. Future ContinuousWill I be doing exercises?

Natomiast przeczenia przed dodanie not:

 1. Past Perfect Contiunous – I had not/hadn’t been doing exercises
 2. Past Continuous – I was not/wasn’t doing exercises. (w 1 i 3 osobie liczby pojedyńczej używamy was, natomiast w pozostałych were)
 3. Present Perfect Continuous – I have not/haven’t been doing exercises (w 3 osobie liczby pojedyńczej używamy has)
 4. Present Continuous – I am not doing exercises.
 5. Future Perfect Continuous – I will not/won’t have been doing exercises
 6. Future Continuous – I will not/won’t be doing exercises.

Co więcej, żeby było jeszcze prościej wszystkie czasy Continuous są czasami niedokonanymi! To znaczy, że używamy ich gdy informujemy o długości wykonywania danej czynności – czynność trwała lub będzie trwać lecz nie wiadomo czy się zakończyła. Więcej na ten temat pisałam tutaj.

Jak to wygląda w praktyce, oto zdania twierdzące:

 1. Past Perfect Contiunous – I had been doing exercises, before I went out. (Robiłam ćwiczenia zanim wyszłam z domu).
 2. Past Continuous – I was doing exercises. (Robiłam ćwiczenia)
 3. Present Perfect Continuous – I have been doing exercises for 2 hours.  (Robię ćwiczenia od 2 godzin)
 4. Present Continuous – I am doing exercises now. (Robię ćwiczenia teraz)
 5. Future Perfect Continuous – By tomorrow I will have been doing exercises for 2 days. (Jutro minie 2 dni odkąd robię ćwiczenia)
 6. Future Continuous – I will be doing exercises. (Będę robić ćwiczenia)
Share this Post