STEP 5 Utrwalanie – czasy bez perfect

Gosia

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany. Dla przypomnienia przedstawiam poprzednie STEPS: STEP 2 Future Simple

Read More

STEP 2 Future Simple i Future Continuous – Take it Easy!

Gosia

Jak pisałam tutaj czasy simple są czasami dokonanymi. CZAS FUTURE SIMPLE = CZAS DOKONANY/INFORMUJEMY O EFEKCIE Dlatego czas Future Simple będzie określał czynności dokonane w przyszłości. Czasu tego używamy za każdym razem kiedy chcemy przedstawić efekt naszych działań. A zatem za każdym razem kiedy mówimy, że na

Read More