Tag Archives: tests

STEP 8 – Future Perfect/Future Perfect Continuous/Future Simple/ Future Continuous TEST 1

Gosia/ Czasy, Czasy Perfect, Future Perfect i Future Perfect Continuous, Podstawowy, Step 8 - Czasy Future Perfect i Future Perfect Continuous, Tests

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany. W przypadku zastosowania czasów: Future Perfect i Future Perfect

Read More

STEP 7 – Past Perfect/Past Perfect Continuous/Past Simple TEST 1

Gosia/ Czasy, Czasy Perfect, Podstawowy, Step 7 - Past Perfect i Past Perfect Continuous

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany. W przypadku zastosowania czasów: Past Perfect i Past Perfect

Read More

STEP 7 – Past Perfect/Past Perfect Continuous/Past Simple TEST 2

Gosia/ Czasy, Czasy Perfect, Past Perfect i Past Perfect Continuous, Podstawowy, Step 7 - Past Perfect i Past Perfect Continuous, Tests

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany. W przypadku zastosowania czasów: Past Perfect i Past Perfect

Read More

STEP 7 – Past Perfect/Past Perfect Continuous/Past Simple TEST 3

Gosia/ Czasy, Czasy Perfect, Past Perfect i Past Perfect Continuous, Podstawowy, Step 7 - Past Perfect i Past Perfect Continuous, Tests

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany. W przypadku zastosowania czasów: Past Perfect i Past Perfect

Read More

STEP 6 – Present Perfect/Present Perfect Continuous/Past Simple TEST 1

Gosia/ Czasy, Czasy Perfect, Past Perfect i Past Perfect Continuous, Podstawowy, Present Perfect i Present Perfect Continuous, Step 6 - Present Perfect i Present Perfect Continuous, Tests

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany. W przypadku zastosowania czasów: Present Perfect i Present Perfect

Read More

STEP 6 – Present Perfect/Present Perfect Continuous/Past Simple TEST 2

Gosia/ Czasy, Czasy, Czasy Perfect, Podstawowy, Present Perfect i Present Perfect Continuous, Step 6 - Present Perfect i Present Perfect Continuous, Step 6 - Present Perfect i Present Perfect Continuous, Tests

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany. W przypadku zastosowania czasów: Present Perfect i Present Perfect

Read More

STEP 6 – Present Perfect/Present Perfect Continuous/Past Simple TEST 3

Gosia/ Czasy, Czasy Perfect, Podstawowy, Present Perfect i Present Perfect Continuous, Step 6 - Present Perfect i Present Perfect Continuous, Tests

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany. W przypadku zastosowania czasów: Present Perfect i Present Perfect

Read More