STEP 8 – Future Perfect/Future Perfect Continuous/Future Simple/ Future Continuous TEST 1

Gosia

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany.

W przypadku zastosowania czasów: Future Perfect i Future Perfect Continuous najtrudniejsze jest ich odróżnienie od czasów: Future Simple i Future Continuous.

Potrzebujesz szybkiej powtórki, zajrzyj tutaj:
STEP 8 Czas Future Perfect i Future Perfect Continuous
STEP 2 Czas Future Simple i Future Continuous

Wszystko pamiętasz? Zatem sprawdź się! 🙂

Share this Post