Step 6 – Czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous

Gosia

Czasy Present Perfect sprawiają najwięcej problemów, ze względu na to, że nie do końca potrafimy uchwycić ich istotę. Pamiętam jak sama ucząc się angielskiego miałam problem kiedy tak właściwie powinno się je stosować.

Nie będę przedstawiać regułek kiedy ich używamy, bo nie ma sensu wkuwanie czegoś na pamięć bez zrozumienia. Wyjaśnię ich zastosowanie na gruncie języka polskiego, ponieważ w tym języku myślimy i w tym języku przetwarzamy informacje.

Może na wstępie zacznijmy od tego, że czasy perfect mają funkcję „łącznikową”. Osobiście nazywam je czasami pomostowymi. Można je sobie wyobrazić jako most – „bridge”.

O co chodzi?

Czasy Present Perfect i Present Perfect Continuous są czasami, które łączą przeszłość z teraźniejszością. Jakby to dziwnie nie brzmiało używamy ich także w języku polskim, jednak nie rozróżniając ich jako odrębne czasy.

PRESENT PERFECT (SIMPLE)

Spójrz na następujące zdania:

Właśnie zjadłam obiad
Nigdy nie byłam w Australii.
Nic nie zjadłam od rana.

Każde z nich tworzy jakby most między przeszłością, a teraźniejszością.
– Mówiąc, że właśnie zjadłam obiad sugeruję, że jadłam go od jakiego czasu i w tym momencie skończyłam.
– Mówiąc, że nigdy nie byłam w Australii, twierdzę, że od urodzenia do teraz nie było mi dane zobaczyć kangurów.
– Mówiąc, że nic nie zjadłam od rana, informuję, że od przeszłości czyli od rana do chwili obecnej głoduję.

Present Perfect

Jak natomiast zdania te przełożyć na angielski?

Budowa Present Perfect

Present Perfect budowa

A zatem, zdania twierdzące wyglądają następująco:

Właśnie zjadłam obiad – I have just eaten dinner.
Nigdy nie byłam w Australii. – I have never been to Australia.

Przeczenia tworzymy przez dodanie not do have/has:
Nic nie zjadłam od rana. – I have not (haven’t) eaten anything since the morning.
Ona nie zjadła jeszcze obiadu. – She has not (hasn’t) eaten dinner yet.

Pytania tworzymy przez inwersję:
Czy zjadłeś obiad? – Have you eaten dinner?
Czy ona była w Australii? – Has she been to Australia?

bulb

Pamiętasz Step 1 – Czasy – podział podstawowy?
Pisałam tam że czasy Simple są czasami dokonanymi.  Ta reguła dotyczy także czasu Present Perfect.
Poprzez zdanie: Właśnie zjadłam obiad – informujemy, że czynność została dokonana.
Analogicznie czas Present Perfect Continuous jest czasem niedokonanym.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Spójrz na poniższy schemat. Jest taki sam jak w przypadku Present Perfect, z tą różnicą, że nie wskazujemy że coś dokonaliśmy, lecz na ciągłość/długość wykonywania danej czynności.

Perfect Continuous

Jaka będzie budowa tych zdań po angielsku?
Schematyczna! Pamiętasz Step 1- Czasy Continuous – Schemat? Podałam to zasadę tworzenia wszystkich czasów Continuous.
W czasie Present Perfect Continuous czasownik  „be” zamienia się na have/has been do którego dodajemy czasownik z końcówką „ing” – to jest cała filozofia budowy tego czasu.

Present Perfect Continuous budowa

A zatem zdania twierdzące wyglądają następująco:
Uczę się w tej szkole od 2019 r.  – I have been learning in this school since 2019.
Czytam tę książkę od 2 godzin. – I have been reading this book for 2 hours.
Biegam od 20 minut. – I have been running for 20 minutes.

Przeczenia tworzymy przez dodanie not do have/has:
Nie uczę się w tej szkole od 2019 r. – I have not (haven’t) been learning in this school since 2019.
Nie czytam tej książki od 2 godzin – I haven’t been reading this book for 2 hours.
Nie biegam od 20 minut – I haven’t been running for 20 minutes.

Pytania tworzymy przez inwersję:
Czy uczysz się w tej szkole od 2019 r.? – Have you been learning in this school since 2019?
Czy czytasz tę książkę od 2 godzin?  – Have you been reading this book for 2 hours?
Czy biegasz od 20 minut? – Have you been running for 20 minutes?

Na koniec krótkie podsumowanie:
Present perfect PODSUMOWANIE

JAK ROZPOZNAĆ CZASY PERFECT?

TAKE IT EASY NIE SĄ DOKŁADNIE OKREŚLONE W CZASIE
Najtrudniej rozróżnić je z czasem Past Simple i Past Continuous. Jednak w czasach Perfect nie stosujemy słów, które wskazywałyby dokładnie kiedy dana czynność miała miejsce.
Wyrazy typowe dla czasów perfect: just – właśnie, never – nigdy, since – od, for – przez, yet – już, already – właśnie, recently – niedawno, lately – ostatnio, so far – jak dotąd.

Sprawdź się:

Share this Post