STEP 3 No. 5 Past Simple i Past Continuous – jak poprawnie używać tych czasów?

Gosia

Czym się różni czas Past Simple od Past Continuous? Czy wiecie, że dwa czasy funkcjonują w języku polskim? Używamy ich na co dzień ale nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Share this Post