Since czy for… oto jest pytanie – Take it Easy!

Gosia

W prawidłowym użyciu czasów perfect istotną rolę odgrywa since i for. Wiele osób ma problemy z ich zrozumieniem, choć zasada ich użycia jest prosta.

SINCE

Since wyobraź sobie jako punkt w przeszłości od którego dana czynność ma miejsce.
Przykładowo since może być rok, dzień tygodnia, godzina czy miesiąc:
Uczę się angielskiego od 2015 r. – I have been learning English since 2015.
Ona nie była w kinie od grudnia. – She hasn’t been at the cinema since December.
Nie odwiedziliśmy naszych dziadków od ostatniego miesiąca. – We haven’t visited our grandparents since last month.
Poniżej wykres, przedstawiający zastosowanie since oraz pytanie:
czemu na końcu wykresu po lewej stronie po since pojawia się Past Simple – „since I was a child”?
Znasz odpowiedź? Jeśli nie, znajdziesz ją na końcu 😉

Since i for

FOR

Tymczasem for, zgodnie z powyższym wykresem, używamy dla określenia długości wykonywania danej czynności. Przykładowo for może być: przed długi czas, przez kilka lat/miesięcy, przez kilka dni, przez 20 minut:
Uczę się angielskiego przez 5 lat – I have been learning English for 5 years.
Ona nie była w kinie od 2 miesięcy. – She hasn’t been at the cinema for 2 months.
Nie widzieliśmy naszych dziadków od kilku dni. – We haven’t seen our grandparents for a few days.

To na tyle teorii, a wracając do wcześniejszego pytania:

Czemu po since może wystąpić Past Simple?

as green as grass

Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym, dlatego zdania w nim mogą określać moment od którego ma miejsce czynność objęta czasem Present Perfect lub Present Perfect Continuous.
since i past simple

Sprawdź się!

Since czy for – Test 1

Share this Post