Tłumaczenie fragmentów zdań – egzamin ósmoklasisty, TEST 9

Gosia

Tłumaczenie fragmentów zdań jest to jedno z zadań na egzaminie ósmoklasisty polegające na tłumaczeniu fraz z języka polskiego na angielski. W celu poprawnego wykonania tego zadania koniecznie jest zapoznanie się z zasadami gramatyki angielskiej.

Wszystkie konstrukcje niezbędne do zaliczenia tej części egzaminu znajdziesz w specjalnie przygotowanej przeze mnie ściądze!

Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!

TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ – TEST 9

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

1. Let's (pojedźmy gdzieś) on holidays!

2. These are (przyjaciele naszych rodziców) .

3. I can’t go out. I (nie znalazłam) my keys yet.

4. What (robił Tom)   when the accident happened?

5. He eats (zbyt dużo cukru) .

6. This is (najgorsze) party I have ever had.

7. I (nie rozmawiałam) with Kate since Monday.

8. I don’t know where (ona mieszka)

9. She told she (nigdy nie jadła) sushi.

10. I didn’t hear (niczego) . Did you?

11. Do you (dobrze dogadujesz się) with your schoolmates?

12. In Britain pupils (muszą nosić) uniforms.

13. (W której klasie) you in?

14. I’m not (wystarczająco dobry) to apply for this position.

15. The concert (odbędzie się) on Sunday.

16. (Proszę zadzwoń do mnie) when you get to work.

17. (Czy jest wiele) people in your class?

18. Cell phones (są wykorzystywane przez) millions of people to communicate.

19. (Kto wypił) my juice yesterday?

20. Mary asked me (czy jestem) at school.

Share this Post