Tłumaczenie fragmentów zdań – egzamin ósmoklasisty, TEST 3

Gosia

Tłumaczenie fragmentów zdań jest to jedno z zadań na egzaminie ósmoklasisty polegające na tłumaczeniu fraz z języka polskiego na angielski. W celu poprawnego wykonania tego zadania koniecznie jest zapoznanie się z zasadami gramatyki angielskiej.

Wszystkie konstrukcje niezbędne do zaliczenia tej części egzaminu znajdziesz w specjalnie przygotowanej przeze mnie ściądze!

Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!

TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ – TEST 3

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

1. We (szliśmy) through the park, when we saw Jane.

2. He was the (pierwszym reżyserem, który) won so many awards in one year.

3. (Czy chciałbyś zobaczyć) to see a new film with Tom Cruise?

4. Jacob teaches people (jak pływać)

5. In the future, drones (będą używane) to deliver pizza.

6. What (byś zrobił) if you saw your favourite actor on a street?

7. Listening to (siebie nawzajem) is very important in every relationship.

8. You shouldn’t eat (zbyt dużo cukru) . It’s unhealthy!

9. If he has enough money, he (pojedzie) to Australia next year.

10. They live on (szóstym piętrze) and there’s no lift.

11. I’ll be back (za dwie godziny)

12. (Poczęstuj się) a piece of cake, please.

13. That was (najgorszy) exam I have had in my entire life!

14. He told that he (nigdy nie widział) that film before.

15. This game (jest sprzedawana) in millions of copies.

16. Why (grasz) this silly computer game now instead of learning?

17. Could you tell me what (jest godzina) ?

18. I’d like to buy (te buty) . They look great!

19. I (Nie powiem) anyone your secret, I promise.

20. Peter doesn't (nie musi)   wear a uniform to school.

Share this Post