Tłumaczenie fragmentów zdań – egzamin ósmoklasisty, TEST 1

Gosia

Tłumaczenie fragmentów zdań jest to jedno z zadań na egzaminie ósmoklasisty polegające na tłumaczeniu fraz z języka polskiego na angielski. W celu poprawnego wykonania tego zadania koniecznie jest zapoznanie się z zasadami gramatyki angielskiej.

Wszystkie konstrukcje niezbędne do zaliczenia tej części egzaminu znajdziesz w specjalnie przygotowanej przeze mnie ściądze!

Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!

TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ – TEST 1

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

1. (Nie wolno nam) play football here.

2. These shoes are (droższe od) those ones.

3. (Weź) an umbrella. It’s raining.

4. If Ann (będzie czuć się lepiej) tomorrow, she will go swimming.

5. (Przyszłam) to school before the lesson started.

6. Kate is (dobra z) Chemistry.

7. Excuse me, I have (kilka) questions about our last lesson.

8. (Obawiam się) that I can’t come to your party.

9. Janet (skaleczyła się) when she was cooking yesterday.

10. (Czy są jakieś) cinemas in your hometown?

11. We (nigdy nie jedliśmy) such a delicious meal.

12. I’m calling (żeby ci powiedzieć) about my last accident.

13. Listen! (Ona gra) the guitar.

14. If I were you I (wzięłabym) this job.

15. He composed his first song when he (miał 8 lat) old.

16. Don’t change the channel, please. (Czekam na) for a concert of my favourite band.

17. Excuse me, could you tell me where (jest szpital) ?

18. We are (zamierzamy dyskutować) this problem next week.

19. (Czy zdecydowałeś się) to go on a trip yet?

20. You (powinieneś zapytać) your teacher for some advice.

Share this Post