Rozumienie tekstów – ćwiczenia zamknięte, Test 5

Gosia

Rozumienie tekstów pisanych stanowi część egzaminu ósmoklasisty, składającą się z 12 -16 zadań zamkniętych oraz otwartych. Mają one na celu sprawdzenie, jak uczeń reaguje na codzienne sytuacje.
Ocena cząstkowa z tej części egzaminu stanowi od 25 do 30% ostatecznego wyniku.

W tej części, znajdziesz zestaw zadań zamkniętych.

Przeczytaj teksty. Z podanych odpowiedzi: A, B lub C wybierz prawidłową.

11. This article tells about:

2

2. This is an offer of:

3

3. This signs informs that:

4
4. This notes informs that:

5
5. According to this information somebody:

6.16.2

6. Both messages are about:

7

7. Where would you find these rules:

8
8. Michael:

9

9. This is a:

10

10. Where would you find these notes:

Share this Post