Rozumienie tekstów – ćwiczenia zamknięte, Test 4

Gosia

Rozumienie tekstów pisanych stanowi część egzaminu ósmoklasisty, składającą się z 12 -16 zadań zamkniętych oraz otwartych. Mają one na celu sprawdzenie, jak uczeń reaguje na codzienne sytuacje.
Ocena cząstkowa z tej części egzaminu stanowi od 25 do 30% ostatecznego wyniku.

W tej części, znajdziesz zestaw zadań zamkniętych.

Przeczytaj teksty. Z podanych odpowiedzi: A, B lub C wybierz prawidłową.

mail-2
2. Tom is writing to Mr. Stevenson to:

3

3. This is an advertisement of a:

4

4. Restaurant offers:

55. The poster informs that:

6

6. This poster:

8

7. Mum informs Jack:

9

8. Peter has written this letter to:

10

9. This poster:

10. This information is written by:

Share this Post