Rozumienie tekstów – ćwiczenia zamknięte, Test 1

Gosia

Rozumienie tekstów pisanych stanowi część egzaminu ósmoklasisty, składającą się z 12 -16 zadań zamkniętych oraz otwartych. Mają one na celu sprawdzenie, jak uczeń reaguje na codzienne sytuacje.
Ocena cząstkowa z tej części egzaminu stanowi od 25 do 30% ostatecznego wyniku.

W tej części, znajdziesz zestaw zadań zamkniętych.

Przeczytaj teksty. Z podanych odpowiedzi: A, B lub C wybierz prawidłową.

1

1. Agnes in her message:

2

2.This note is taken from:

3
Źródło: https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1/a-poster-at-work

3. This text informs that:

5

4. This text:

4

5. The author needs help:

6.1

6. The house:

7

7. You can see this notice in:

8.1

8. This text is for people who

9

9. The author of the text:

10
Źródło: https://www.bathurst12hour.com.au/news/score-the-limited-edition-2020-event-poster/

10. This text informs that:

Share this Post