STEP 7 – Past Perfect/Past Perfect Continuous/Past Simple TEST 2

Gosia

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany.

W przypadku zastosowania czasów: Past Perfect i Past Perfect Continuous najtrudniejsze jest ich odróżnienie od czasu Past Simple.

Potrzebujesz szybkiej powtórki, zajrzyj tutaj.

Nie potrzebujesz? Zatem sprawdź się! 🙂

1. (you, dance) __________ Tango before or was it the first time?
2. I (finish) _________ homework before she (arrive) __________.
3. He (have) __________ his bike for 3 months before he (sell) __________ it.
4. We (use) __________ all the salt and had to lend some from our neighbours.
5. When we went back, our house was empty. Somebody (rob) __________  us.
6. It was the second time I (eat) _________ sushi that week.
7.  I (wait) __________ for 1 hour before Ann arrived.
8. We were good friends. We (know) _________ each other for a long time.
9. She (ask) __________  for this presentation for a long time and finally she (get) ___________ it.
10. I (ride) __________ for two hours when, all of a sudden, the bike (brake) __________ down.
11. We (run) __________ for an hour when I suddenly (faint) ______________.
12. I (not be) ___________ thirsty, because I (already drink) __________ a bottle of water.
13. How long (work / she) __________ in Poland before she (go) __________ to London?
14. Mike (not travel) __________ by plane before so he (be) __________ a bit nervous.
15. We (look for) __________ her keys for two hours and then she (find) __________ them in her bag.

About the author

Jestem Gosia i miło mi Cię tu widzieć. Masz dość podręczników i bezsensownego wkuwania niezrozumiałych rzeczy? Angielski jest logicznym i schematycznym językiem, którego można się nauczyć.
Skąd to wiem? Nauczyłam się go sama. Posiadam certyfikat Uniwersytetu Cambridge – CPE, potwierdzający moją znajomość angielskiego na najwyższym poziomie – C2.
W trakcie samodzielnej nauki wypracowałam swoją własną metodę o nazwie: Easy – Peasy, czyli bułka z masłem.
Jak to w ogóle możliwe, że dokonałam tego sama? Kiedyś miałam wielkie marzenie żeby podróżować, a teraz je po prostu realizuję 😉 Moje podróże opisuję na blogu Girl on a Trail

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*