Konstrukcja „causative have” – You have it explained!

Gosia

Konstrukcja Causative have jest dość specyficzną formą. Używamy jej kiedy chcemy wskazać, że „mamy coś robione” – to znaczy nie wykonujemy jakiejś czynności samodzielnie tylko zleciliśmy ją innej osobie. Dlatego też możemy powiedzieć że: Naprawiam samochód – wówczas informuję, że ja dokonuję tej czynności samodzielnie, albo Mam

Read More