Rozumienie tekstów – ćwiczenia zamknięte, Test 3

Gosia

Rozumienie tekstów pisanych stanowi część egzaminu ósmoklasisty, składającą się z 12 -16 zadań zamkniętych oraz otwartych. Mają one na celu sprawdzenie, jak uczeń reaguje na codzienne sytuacje.
Ocena cząstkowa z tej części egzaminu stanowi od 25 do 30% ostatecznego wyniku.

W tej części, znajdziesz zestaw zadań zamkniętych.

Przeczytaj teksty. Z podanych odpowiedzi: A, B lub C wybierz prawidłową.

class

1. According to these instructions:

sign-5672092_1920

2. This sign informs that:

 
job-3

3. These notes were made:

4

4. This poster:

5

5. In this SMS Kate informs Ann that

6.2

6. According to this mail Adam Wheelbow was travelling by:

santa

8. Jane is asking Santa Claus to bring her:

architecture-2768284_1920

Beautiful three-bedroom city apartment in the middle of Manhattan in New York. Located very close to the nearby attractions, shops, bars and restaurants. Fully equipped kitchen, living room with comfortable sofa, big TV and a balcony overlooking the city’s skyline. There’s no fireplace but it’s very warm. Wi-Fi is included in the price. The apartment is perfect for big family or a group of friends.


10. According to the offer:

Share this Post