Rozumienie tekstów – ćwiczenia zamknięte, Test 2

Gosia

Rozumienie tekstów pisanych stanowi część egzaminu ósmoklasisty, składającą się z 12 -16 zadań zamkniętych oraz otwartych. Mają one na celu sprawdzenie, jak uczeń reaguje na codzienne sytuacje. Ocena cząstkowa z tej części egzaminu stanowi od 25 do 30% ostatecznego wyniku. W tej części, znajdziesz zestaw zadań zamkniętych. Przeczytaj teksty. Z podanych odpowiedzi: A, B lub C wybierz prawidłową.

1

1. According to the information:

e0c49e7323d88558f7b7eb19d845b7fe

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/773352567246825310/

2. This poster is a:

3

3. The text is about:

4

4. Mum writes to Janet:

road-sign-304043_1280

5. This sign informs about:

6

6. The person who has written this list:

7
8. This article:

9

9. This poster is:

10

10. Mum is asking John to:

Share this Post