Częściowe tłumaczenia T.6

Gosia

1. I would like to (umieć) dance the Tango.

2. (Nie wolno ci) feed animals in the zoo.

3. (Czy interesujesz się) in astronomy?

4. Finally we found their house but (nikogo nie było) there.

5. Math is (najtrudniejsza) lesson at school.

6. (Czy słyszałaś) this song before?

7. (Rada Ann) was really helpful.

8. He said that he (był)  to England many times before.

9. His car is black and (moje) is red.

10. My brother (nie może Ci pomóc) you. He can’t do this task.

11. (czy ona musiała) to tidy up her room when she was a child?

12. I (powinienem uczyć się) more, but I don’t.

13. I hate (stania w kolejce) queue.

14. (Ona była zainteresowana) in the performance, so she went with us.

15. My car (nie został naprawiony) yesterday.

16. (Czy chciałbyś) a cup of coffee?

17. My brother is not ( taki wysoki, jak) my dad.

18. There were (kilku uczniów) at school yesterday.

19. If (była tobą) , I would go on holidays.

20. Someone told me that Ann (pojedzie) to Hawaii in summer.

Share this Post