STEP 1 Podstawowe słownictwo, słowa złożone – Żywienie

Gosia

Nauka słówek to niestety żmudna i długotrwała praca. Jednak dzięki metodzie Easy Peasy można przyśpieszyć ten proces. Jedną z opcji jest nauka tzw. compound words, czyli słów złożonych. Przykładami compound words w polskim są np. wyrazy: włóczy-kij czy cudzo-ziemiec, jednak wydaje mi się, że w angielskim jest

Read More