STEP 7 – Past Perfect/Past Perfect Continuous/Past Simple TEST 1

Gosia

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany.

W przypadku zastosowania czasów: Past Perfect i Past Perfect Continuous najtrudniejsze jest ich odróżnienie od czasu Past Simple.

Potrzebujesz szybkiej powtórki, zajrzyj tutaj.

Nie? Zatem sprawdź się! 🙂

1. She (not watch) __________ TV for a long time before he (interrupt) __________ her.
2. Jack (not prepare) ___________ his project before the boss (arrive) ___________ .
3. Where (they live) __________ for a week before they (find) ___________ a flat?
4. (she, run) __________ for a long time before she (faint) _________ ?
5. Why (you, be) __________ so nervous when we met? (you have) _________ a quarrel?
6. My friends (not talk) __________ by the time they (go) __________to a club.
7. My sister (not hear) __________ form Jack for a long time before so she (not recognise) ___________ him.
8. They (build) __________ the house by the time their daughter (return) ___________.
9. How long (you learn) __________ Spanish before you (visit) _________ Spain?
10. Tom (wait) ___________ for 45 minutes when his girlfriend (turn) ____________ up.
11. (you think) _________ about going to Hawaii before Tom (show) __________ you the photos from there?
12.  What (you, do) __________ ? Why were you so dirty when I (see) ___________ you?
13. (he drive) _________ for many hours when that accident (happen) ___________?
14.  I (finish) _________ learning so I could get some rest.
15. She (be) __________ scared because she (already see) ____________ the terrible accident.

About the author

Jestem Gosia i miło mi Cię tu widzieć. Masz dość podręczników i bezsensownego wkuwania niezrozumiałych rzeczy? Angielski jest logicznym i schematycznym językiem, którego można się nauczyć.
Skąd to wiem? Nauczyłam się go sama. Posiadam certyfikat Uniwersytetu Cambridge – CPE, potwierdzający moją znajomość angielskiego na najwyższym poziomie – C2.
W trakcie samodzielnej nauki wypracowałam swoją własną metodę o nazwie: Easy – Peasy, czyli bułka z masłem.
Jak to w ogóle możliwe, że dokonałam tego sama? Kiedyś miałam wielkie marzenie żeby podróżować, a teraz je po prostu realizuję 😉 Moje podróże opisuję na blogu Girl on a Trail

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*