Step 7 – Czasy Past Perfect i Past Perfect Continuous

Gosia

Czasy Past Perfect są dość specyficzne jeśli chodzi o zastosowanie. Nazywane są czasami zaprzeszłymi, gdyż czynności które poprzez nie wyrażamy, występują, przed innymi czynnościami w przeszłości.

in a fog

Wiem… trochę to skomplikowane, dlatego najlepiej przedstawić to na diagramie.

CZAS PAST PERFECT

Past perfect i past simpleZgodnie z powyższym przykładem, kiedy mówię, że:

Zanim poszłam do kina, kupiłam bilety.

Informuję, że najpierw kupiłam bilety (czynność zaprzeszła – czas Past Perfect), a później poszłam do kina.
Dodatkowo, zwróć uwagę, że czynność kupienia biletów jest dokonana, zatem czas Past Perfect będzie czasem dokonanym w języku angielskim. Wyrażamy w nim efekt czynności.

Budowa

Past perfect budowa

Przykłady zdań twierdzących w czasie PAST PERFECT:

Past Perfect-zdania twierdzące

Przeczenia w czasie PAST PERFECT tworzymy poprzez dodanie “not” do had w skrócie “hadn’t”:
Before I went to school, I hadn’t eaten breakfast. – Zanim poszłam do szkoły, nie zjadłam śniadania.
Before I ate breakfast, I hadn’t drunk a cup of coffee. – Zanim zjadłam śniadanie, nie wypiłam filiżanki kawy.
Before I drank a cup of coffee, I hadn’t taken a shower. – Zanim wypiłam filiżankę kawy, nie wzięłam prysznica.

Pytania natomiast tworzymy stosując inwersję tzn. przesuwamy had przed podmiot:
Had you eaten breakfast before you went to school? – Czy zjadłeś śniadanie zanim wyszedłeś do szkoły?
Had you drunk a cup of coffee before you ate breakfast? – Czy wypiłeś filiżankę kawy przed zjedzeniem śniadania?
Had you taken a shower before you drank a cup of coffee? – Czy wziąłeś prysznic, zanim wypiłeś filiżankę kawy?

Podobnie jak w przypadku pozostałych czasów występuje też forma niedokonana tego czasu:

PAST PERFECT CONTINUOUS

Past Perfect Continuous

Zgodnie z powyższym przykładem, kiedy mówię, że:

Zanim kupiłam bilety, stałam w długiej kolejce przez 20 minut.

Informuję, że najpierw stałam przez 20 minut w długiej kolejce (czynność zaprzeszła – czas Past Perfect Continuous), a później kupiłam bilety.
Dodatkowo, zwróć uwagę, że czynność stania w kolejce jest niedokonana, zatem czas Past Perfect Continuous będzie czasem niedokonanym w języku angielskim. Wyrażamy w nim czas trwania czynności, a nie efekt.

Budowa

PAST PERFECT CONTINUOUS budowa

Przykłady zdań twierdzących w czasie PAST PERFECT CONTINUOUS:

Past Perfect Continuous zdania twierdzące

Przeczenia w czasie PAST PERFECT CONTINUOUS tworzymy poprzez dodanie “not” do had w skrócie “hadn’t”:
Before I went to school, I hadn’t been eating  breakfast. – Zanim poszłam do szkoły, nie jadłam śniadania.
Before I ate breakfast, I hadn’t been drinking a cup of coffee. – Zanim zjadłam śniadanie, nie piłam filiżanki kawy.
Before I drank a cup of coffee, I hadn’t been taking a shower. – Zanim wypiłam filiżankę kawy, nie brałam prysznica.

Pytania natomiast tworzymy stosując inwersję tzn. przesuwamy had przed podmiot:
Had you been waiting for a long time before she showed up? – Czy długo czekałeś zanim ona się pojawiła?
Had you been drinking coffee before you ate breakfast? – Czy piłeś kawę przed zjedzeniem śniadania?
Had you been watching TV before you went out? – Czy oglądałeś telewizję, zanim wyszedłeś?

About the author

Jestem Gosia i miło mi Cię tu widzieć. Masz dość podręczników i bezsensownego wkuwania niezrozumiałych rzeczy? Angielski jest logicznym i schematycznym językiem, którego można się nauczyć.
Skąd to wiem? Nauczyłam się go sama. Posiadam certyfikat Uniwersytetu Cambridge – CPE, potwierdzający moją znajomość angielskiego na najwyższym poziomie – C2.
W trakcie samodzielnej nauki wypracowałam swoją własną metodę o nazwie: Easy – Peasy, czyli bułka z masłem.
Jak to w ogóle możliwe, że dokonałam tego sama? Kiedyś miałam wielkie marzenie żeby podróżować, a teraz je po prostu realizuję 😉 Moje podróże opisuję na blogu Girl on a Trail

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*